سمت ها و عناوین شغلی در هتل ها

نگاه اجمالی به رشته هتلداری

در این رشته با مباحث مختلفی مانند اصول پذیرایی، امور صندوق، امور پذیرش، رزرواسیون، تزئینات داخلی هتل، زبان ملل و ... آشنا می شوید. این رشته به شما کمک می کند تا با فرهنگ ها و اقوام مختلف ارتباط بگیرید و خدمات بهتر و مطلوب تری را به میهمانان خود ارائه دهید.

مدیر فرانت آفیس

مدیر فرانت آفیس

مدیر خدمات اقامتی

مدیر خانه داری

مدیر مالی

مدیر مالی

مدیر داخلی

مدیر هتل

مدیریت خدمات غذایی

مدیریت خدمات غذایی

مدیر فنی و مهندسی

مدیر فنی و مهندسی

مدیر منابع انسانی

مدیر منابع انسانی

مدیریت ارتباط با میهمان

مدیریت ارتباط با میهمان

صندوقدار

صندوقدار

پذیرشگر

پذیرشگر

مدیر کاست کنترل

مدیر کاست کنترل

مدیر فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

صندوقدار

مدیر کافی شاپ

مدیر رستوران

مدیر رستوران

صندوقدار

مدیر ترانسفر

صندوقدار

مدیر رزرواسیون

کافی من

کافی من

فلورمن

فلورمن

بلبوی

بلبوی

سوپروایزر

سوپروایزر خانه داری