خدمات

نگاه اجمالی به برخی از امکانات
زیرسیستم امور رفاهی
نرم افزار هتلداری رایا

دپارتمان خدمات هتل ثبت، کنترل و گزارش‌گیری مستقل خدمات جانبی مجموعه آبی، سالن ورزشی، کارواش، پارکینگ، ترنسفر، گل‌آرایی و ... را شامل می‌شود. از آنجایی که این دسته از خدمات بخش قابل توجهی از تجربه میهمان هتل را در برمی‌گیرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در نرم‌افزار هتلداری رایا، این موارد را به نحو شایسته‌ای در دسترس شما قرار می‌دهیم.

مراسم و تشریفات

مراسم و تشریفات

پارکینگ

پارکینگ

رستوران

رستوران

ترانسفر

ترانسفر

گردشگری

گردشگری