سمت ها و عناوین شغلی در هتل ها

نگاه اجمالی به رشته هتلداری

در این رشته با مباحث مختلفی مانند اصول پذیرایی، امور صندوق، امور پذیرش، رزرواسیون، تزئینات داخلی هتل، زبان ملل و ... آشنا می شوید. این رشته به شما کمک می کند تا با فرهنگ ها و اقوام مختلف ارتباط بگیرید و خدمات بهتر و مطلوب تری را به میهمانان خود ارائه دهید.

مدیر فرانت آفیس هتل

مدیر فرانت آفیس هتل

مدیر خانه داری هتل

مدیر خانه داری هتل

 مدیر مالی هتل

مدیر مالی هتل

مدیر داخلی

مدیر هتل

مدیریت خدمات غذایی

مدیریت خدمات غذایی

مدیر فنی و مهندسی

مدیر فنی و مهندسی

مدیر منابع انسانی

مدیر منابع انسانی

مدیریت ارتباط با میهمان

مدیریت ارتباط با میهمان

صندوقدار

صندوقدار هتل

پذیرشگر

پذیرشگر هتل

مدیر کاست کنترل

مدیر کاست کنترل

مدیر فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیر کافی شاپ هتل

مدیر کافی شاپ هتل

مدیر رستوران هتل

مدیر رستوران هتل

صندوقدار

مدیر ترانسفر

صندوقدار

مدیر رزرواسیون

فلورمن

فلورمن

بلبوی

بلبوی

سوپروایزر

سوپروایزر خانه داری