اقامتی (خدمات خانه داری)

نگاه اجمالی به برخی از امکانات
زیرسیستم امور خدماتی
نرم افزار هتلداری رایا

دپارتمان خانه‌داری هتل همواره با چالش‌های متعددی در تعامل با میهمان مواجه است. یکی از این چالش‌ها نحوه ارتباط میان کارمندان پذیرش و خانه‌داری می‌باشد. دقت و سرعت انتقال درخواست از طرف واحد خدمات میهمان یا پذیرش و اقدام خانه‌داری در جهت ارائه سرویس به میهمان و ثبت دقیق و به موقع آن یکی از اولویت‌های نرم افزار هتلداری رایا می‌باشد.

خانه داری

خانه داری

لاندری

لاندری

خسارت

خسارت

مینی بار

مینی بار