تعمیر و نگهداری

نگاه اجمالی به برخی از امکانات
زیرسیستم تعمیر و نگهداری
نرم افزار هتلداری رایا

دپارتمان تعمیر و نگهداری هتل یک سیستم جامع و کاربردی است که به مدیریت همه جانبه امور هتل کمک می‌کند و شامل بخش‌های مختلفی مانند تاسیسات، فنی و مهندسی است. تعمیر و نگهداری نرم افزار شامل بررسی و رفع عیب‌های احتمالی، به‌روزرسانی‌های دوره‌ای و اطمینان از کارکرد صحیح و بی‌وقفه سیستم می‌باشد. در نرم افزار هتلداری رایا به مدیریت هتل اجازه می‌دهد تا با کارایی بالا و دقت بیشتری به ارائه خدمات به مشتریان بپردازد.

تلویزیون تحت شبکه

تلویزیون تحت شبکه

اینترنت

اینترنت

فنی و مهندسی

فنی و مهندسی