مدیریت منابع انسانی

نگاه اجمالی به برخی از امکانات
زیرسیستم منابع انسانی
نرم افزار هتلداری رایا

دپارتمان منابع انسانی هتل وظایفی از قبیل طراحی مشاغل، چارت سازمانی، احکام پرسنلی، توسعه مسئولیت های شغلی و مشخصات فردی، تبلیغ شغل در رسانه های مناسب، برنامه چرخشی و شیفت کاری، استخدام و جذب نیروهای جدید و اخراج افراد با عملکرد نامناسب را بر عهده دارد. از جمله ماژول های این بخش می توان به حضور و غیاب، کارگزینی و حقوق و دستمزد اشاره کرد.

حضور و غیاب

حضور و غیاب

کارگزینی

کارگزینی

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

عیدی و پاداش

عیدی و پاداش