امور مالی

نگاه اجمالی به برخی از امکانات
زیرسیستم مالی و حسابداری
نرم افزار هتلداری رایا

دپارتمان حسابداری یکی از مهم ترین ارکان هتل است. کاست کنترل،‌ کنترل صورتحساب و اعتبار، رسیدگی به مسائل مالیاتی، تهیه صورت های مالی، کنترل بودجه، مدیریت سیستم حقوق و دستمزد از مهمترین وظایف این بخش است. این بخش همواره یکی از دغدغه های مدیران هتل بوده است از این‌رو امور مالی در نرم افزار هتلداری رایا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حسابداری

حسابداری

اموال و دارایی ثابت

اموال و دارایی ثابت

بودجه و اعتبارات

بودجه و اعتبارات

عملیات و دارایی

عملیات دارایی

فروش

فروش

انبارداری

انبارداری

خزانه داری

خزانه داری

کاست کنترل

کاست کنترل