مدیریت ارتباط با میهمان

نگاه اجمالی به برخی از امکانات
زیرسیستم ارتباط با میهمان
نرم افزار هتلداری رایا

دپارتمان باشگاه مشتریان هتل، میهمانان را بر اساس تعاملات ایشان با هتل دسته‌بندی و امتیازدهی می‌‍‌‌‌‌کند. فراهم آوردن تسهیلات ویژه برای گروه‌های مختلف میهمانان مضاف بر استفاده از خدمات سایر شرکای تجاری باعث وفاداری هر چه بیشتر میهمانان هتل می‌شود. نرم افزار هتلداری رایا بخش های متنوعی را برای باشگاه مشتریان در نظر گرفته است.

مشترکین و امتیازات

مشترکین و امتیازات

پیامک

پیامک

نظرسنجی

نظرسنجی

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی